Az AGROSERVICE Mezôgazdasági Termelô, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 1991-ben alapították Magyarországon. Az alapítók mindannyian a mezôgazdaságot tekintették és tekintik eredeti szakmájuknak és megélhetési forrásnak. Az AGROSERVICE kezdetben termék- (gabona) kereskedelemmel, kozultánsi tevékenységgel foglalkozott, s ezután fokozatosan fordult a mezôgazdasági termelés és az élelmiszeripari feldolgozás felé.

Az elsôsorban Nógrád megyében, Ecseg és Kozárd községek határában fejlesztett, korszerűen gépesített integrált gazdaság-csoportban ma már 1000 hektáron termelnek gyümölcsöt, gabonát (búza, árpa) és olajosmagvakat. Mindehhez a bôvüléshez a gépek már ma is rendelkezésre állnak, amelyek között megtalálható a legkorszerűbb New Holland  kombájnok, Case-IH, RÁBA-Steiger, FIAT-New Holland és MTZ traktorok, nagy teljesítményű munkagépek, permetezô és műtrágyaszórók, vetôgépek, szállító járművek és földmunkagépek. A terménytárolást két, egyenként 1,000 tonnás, magtisztítóval, gázüzemü száritóval és raktári gépekkel felszerelt gabonaraktár biztosítja.

Az AGROSERVICE Csoport új programja az öntozéses gyümölcstermesztés és az agroturizmus irányában bövül. 140 hektáron telepitett alma, kajszi, szilva, mandula és cseresznye ültetvény egy része biotermelésre lesz beállitva.

Aratás a kozárdi határban, 1999.></p>

<p align=

Kezdetben a 700 hektáron a Claas Mega 218-as kombájn végezte a betakarítást"

Szöke mangalica tenyészkocák termeszetes tartásban

A Primagro új szöke mangalica törzstenyészete az ecsegi domboldalon

A cég úttörô vállalkozása az

Internet Project, amely egyre több magyar és külföldi agrárcég Internet Fóruma. Web-oldalain helyet kaphat bármely olyan cég, kis- és nagyvállalkozás vagy magánszemély, amely és aki az agrárvilágban kivánja termékeit, szolgáltatásait terjeszteni.

Farm Land Available

 

Térségformáló Családi Agrárfejlesztés

A Cserhát alján fekvö Kozárd és Ecseg határában hat év alatt sokat változott a világ: a korábbi, már haldokló tsz-rendszert lépésröl-lépésre egy olyan tiszta magántulajdonú integrált térségformáló agrárfejlesztési kezdeményezés váltotta fel, amelyben egyaránt helyet kap a mezogazdasági termelés, az elsödleges élelmiszer-feldolgozás, az újtipusú beszerző, értékesítő és raktárszövetkezés, a helyi gazdákat, ostermeloket kiszolgáló, segíto integrálás, a falufejlesztés, helyi szolgáltatások (élelmiszerbolt, helyi vendéglátás, szeszfozde, szemételhordás), idoszaki és állandó munkahely-teremtés, az agroturizmus és a térség határán túlmutató modern internetes agrármarketing.

A termohelyi viszonyokat és a helyi adottságokat figyelembe vevo fejlesztés bizonyítja, hogy a kedvezotlen adottságú, gyenge termoképességu, erodált nógrádi földeken is lehetséges az eredményes gazdálkodás, s a tevékenység sokszínuvé tételével még a súlyos munkanélküliséggel küszködo falvakban is van realitása új munkahelyek teremtésének, a falubeli emberek megbecsülésének.

A szó szerint maroknyi családi tokével, de annál nagyobb elszántsággal 1991-ben családi agrárvállalkozásként létrehozott Agroservice Kft., az 1994-ben alapított Primagro Bt. és az idoközben hozzájuk csatlakozó ostermelok napjainkra három falu határában mintegy 650 hektár, saját és bérelt földön termelnek árpát, buzát, repcét és napraforgót, terveznek és fejlesztenek, nemegyszer küszködve árral, vízzel, hivatallal. Tavaly például a gabonatermelés hasznát lefölözo kereskedokkel folytatott szélmalomharcot megunva látták, hogy elengedhetetlen a szervezett fellépés. Az ostermelok, földtulajdonosok, az Agroservice és a Primagro részvételével ekkor hozták létre az Agro-Kozárd Raktárszövetkezetet, amely Nógrág megyében elsoként igazolta az új tipusú szövetkezés létjogosultságát, s nyolc hónap alatt mintegy 50 millió forint értéku gabonát, vetomagot és mutrágyát tárolt, szárított és forgalmazott tagjainak.

Az Agroservice csoportot alkotók filozófiája a természeti adottságok, a föld és az ember tisztelete, a piaci lehetoségek kihasználása, az integrált, sokszínu, több lábon álló fejlesztés és a falusi emberek, köztük jóravaló cigányok foglalkoztatása. Igy váltak falvaikban legalább 20-30 család kenyerének garantálójává, s a jövo reményévé. Ennek szellemében, s az adott agrártámogatásokat is esetenként kihasználva létesült a kozárdi agrár telephely a két, egyenként 1000 tonnás gabonatárolóval, az új terményszárítóval, nagy teljesítményu szántóföldi gépekkel. A komplexitásra való törekvést mutatja a most elkészült havi 30,000 liter kapacitású étolajüzem (amely néhány kiegészítéssel és kello támogatással havi 120,000 liter kapacitású biodízel üzemmé és 2500 hektáros repce-napraforgó integrációvá lenne alakítható). 1999-ben kezdodött el a 21 hektáros kajszi és szilva, valamint a 65 hektáros alma ültetvény telepítése, s azon a domboldalon, ahonnan 40 éve kiirtották a gyümölcsfákat, most újra barackos díszlik. Ide tervezik a friss gyümölcs export-csomagolót, a hütött tárolót és a napenergiás gyümölcsaszaló üzemet, bízva abban, hogy a szűken mért támogatási pénzekbol erre is jut majd.

Ecseg határában 2002-ben készült el a 62 hektáros modern, víztakarékos öntözorendszer, amely a Kozárdi patakon levő 144,000 köbméteres árvízcsúcs-csökkento víztározóból kapja az öntözovizet.

2000. május végén a kozárdi elhagyott domboldalak is benépesültek, ahol egy 30 kocás természetes tartású mangalica törzstenyészet létesült, amely mostanra 90 kocásra bővült, és amely része a nemzeti őshonos fajtafenntartó-génmegorzo programnak is.

Mindezek mellett az Agroservice az Interneten is a magyar agrárium nemzetközi képviseloje, azáltal, hogy magyar és angol nyelvu agrár internet oldalainak, AgriMarket és AgroTourism szolgáltatásainak, s a Heti AgroBiznisz címu internetes újságának hat év alatt több, mint ötmillió magyar és külföldi látogatója, olvasója volt.

Tíz év alatt eddig jutott egy új kisérlet, a térségformáló családi agrárfejlesztési modell. Ennyi ido persze még nem elegendo a térség és a szellem ujjáformálásához, ehhez még sok jó gondolat, türelem, pénz és segítő szándék, támogató gazdasági és intézményi, állami környezet is kell.

Az Agroservice Csoport Tagjai

Agroservice Kft.

Agro-Kozárd Szövetkezet

Primagro Bt.

Euragro Kft.

HBM Hűtőház

Select Your Entry / Lépj be Itt
AgriBusiness Club Entry Magyar AgroBiznisz Belepô/Entry
AgroForum Entry Here/Belepô AgroTourism Entry/Belepô
AgriMarket AgrarPiac
Contact:  email: >>> click

Copyright © 1997-2007 by AGROSERVICE Ltd., Hungary "AgriBusiness Club Project". Background sound: "Ave Maria". All rights reserved. Last revised: 18 június 2007