euragromic.gif (3732 bytes)

Agricultural Development, Consulting and Trainings Ltd.

Kozárd, Petofi út 1. H-3053 Hungary. (Offices: Budapest, Debrecen in Hungary, Rome, Italy and Tbilisi, Georgia)

         Tel: (36) 32 491-067, (36) 20 365-5758, Fax: (36) 32 491076

E-mail: euragro@agroservice.hu  Web: http://www.agroservice.hu/euragro.htm

   Contact: Mr. Jozsef Kodak, Managing Director e-mail: agroservice@axelero.hu  

Last revised: 07 July 2005

See: Hungarian introduction below, Bemutatkozás magyarul: a lap alján

See also: Consortium for Agricultural Study Tours and Trainings in Hungary

Sample Training Pograms

Mission Statement

EurAgro Consulting is a Hungarian Agricultural Development and Consulting firm, incorporated as a limited liability company under the Hungarian corporate law in 2001. Founders and associates of this well-established agricultural consulting, advisory and training firm, however, have been in the agricultural production, development and consulting business for the past 30 years both in Hungary and abroad.

EurAgro’s primary contractors are Hungarian private and co-operative farms in the crop, livestock and horticulture sector. Among ist main client is the Agroservice Group of companies Hungary, as well as other national and international agribusiness and agroindustry firms, farmers, NGOs and government agencies. Recently EurAgro successfully extended its activities to the non-formal professional trainings, such as international study tours and fellowship coordination.

EurAgro’s key activities are:

 • agricultural consulting and advisory services
 • preparation of professional tender submissions
 • formulation, appraisal and implementation of agriculture, agro-industry and rural development projects
 • preparation of technical surveys, analyses, and studies in all fields of agriculture and rural development
 • designing and implementing agribusiness and agri-marketing development programmes
 • conducting Hungarian and International non-formal education and training, including technical workshops, study tours, organize and coordinate fellowships and field days

Examples of recent activities, which have been carried out with client’s satisfaction:

 • implementation of high level professional study tours on behalf of the United Nations Development Programme and the UN Office for Project Services, and organized two separate study tours and trainings for Turkish Agricultural Ministry Groups in Hungary (2004)
 • preparation of beef production study tours for Swedish farmers in Hungary (2005)
 • preparation of farm development tender for the establishment of apple, apricot, plum and almond plantations in North-Hungary (from 2001 to date)
 • preparation of a private fruit development project in Matra Hill Region (grape plantation, wine production), combined with small-scale wine bottling plant, associated with agro-tourism development (feasibility study for building a guest house for wine tourism)
 • contribution to a feasibility study under the special regional development programme of "Flagship Projects in North Hungary" aiming to prepare a development and financial plan for "Agroservice Integrated Fruit and Agro-tourism Project" (sub-contracted by Kasz-Coop Ltd., Hungary).
 • preparation of a Phare supported regional development project for provision of information infrastructure in Paszto sub-region (client: Primagro, Hungary)
 • village and agro-tourism development study for Cserhat mountain.
 • coordinator of the Hungarian AgroTourism consortium
 • participate in various EU Leonardo projects for development of rural tourism

EurAgros selected professional partners are:

United Nations Development Programme, Field Office, Ankara, Turkey (rural development trainings in Hungary)

UNOPS Head Office, New York (specialized study tours in agriculture

ALTAGRA Business Services, Godollo, Hungary (specialised agency for arranging training programs and study tours in agriculture, agroindustry, animal breeding and production, apiculture, vegetable and fruit growing, post-harvest loss management, farm machinery, organic agriculture, farm management, agricultural finance and agro tourism)

AGROSERVICE Agricultural Production, Trading and Services Ltd., Budapest, Hungary (engaged in agricultural production, cereal, oilseed and fruit production, edible oil production, agricultural internet/web services and integrated rural development)

PRIMAGRO Bio-Agricultural Production and Trading Partnership, Kozard, Hungary (actively involved in bio-farming and managing a large-scale free-range pig farm, keeping indigenous Mangalica pig)

AgroKozard Procurement, Trading and Warehouse Co-operative, Kozard, Hungary (engaged in securing input-supplies for farmers and agricultural firms, and maintaining grain storages in the area)

Szt. Istvan University, Godollo, Hungary (crop and fruit production, land use and natural resources management, agricultural economics, agricultural marketing, integrated plant protection, agricultural construction, alternative energy programmes)

Centre of Agricultural Sciences of the University of Debrecen, Hungary (livestock management, irrigation programmes, telemetric techniques in agriculture)

National Food Investigation Institute, Budapest, Hungary (for veterinary laboratory trainings)

National Animal Health Institute (Central Veterinary Institute), Budapest, Hungary

Central Laboratory of the National Agricultural Quality Control Institute, Budapest, Hungary.

agricultural scientists and university professors in various fields of professional interests (see attached list of professionals)

agricultural and marketing consultants from Hungary and abroad (see attached list of consultants)

Kasz-Coop Agricultural Production and Trading Ltd., Derecske, Hungary (a leading large-scale agricultural private enterprise in grain, and fruit production and marketing of farm machinery)

Kozard Village Municipality Council, for organization of regional agricultural, gastronomy and fruit festivals.

Agrár- és Vidékfejlesztési Tevékenység a LEADER+ szellemében

Az Euragro Agrárfejlesztő, Tanácsadó és Képzési Kft.-t 2001-ben hoztuk létre abból a szükségszerűségből, hogy a komplex vidékfejlesztés az EU csatlakozás közeledtével elengedhetetlenné vált. Az Euragro tehát elsősorban a Kozárd környéki, Csarhát alji kistérség fejlesztési feladatait fogta össze, de rövid időn belül túlnőtt ezen a térségen és nemzetközi szereplővé vált. Már 2003. őszén az Euragro koordinálta a Dél-Afrikai Köztársaság KwaZulu-Natal pénzügyminiszteri delegáció kozárdi látogatását, majd 2004-ben ugyancsak az Euragro volt a svéd agrár- és vidékfejlesztési, illetve pár hónappal később a dán agrár- és vidékfejlesztési miniszter házigazdája.

Az Euragro koordinálásában készült el az Agroservice Csoport és Kozárd település stratégiai fejlesztési programja, amelynek keretében a Csoport és a Település az elmúlt nény évben tizenkilenc nagyobb pályázatot készitett, s ebből azóta a SAPARD, az AVOP, illetve regionális NORDA finanszirozásban 12 nyertes pályázat született, ezekből hatnak a megvalósitása befejeződött, s további hat projekt most van a megvalósitási fázisban.

Az Euragro 2004-2005 során elkészitette a Kozárd-Ecseg-Csécse térségében megvalósitandó komplex agrár- és vidékfejlesztés koncepcióját, amelyet több térségi és országos fejlesztési programban figyelembe vettek. Ez a program az optimális földhasználatot, alternativ energia termelést, gyümölcsfeldolgozást, az AgroPark gyümölcs-zöldség tároló, csomagoló logisztikai központ létrehozását, valamint ambiciózus lovas, agro-falusi, horgász-vadász turisztikai fejlesztéseket, golfpálya létesitést vett figyelembe. A várhatóan több, mint 10 milliárd forint összértékű projektek 2006-tól kb. 4-5 év alatt valósulhatnak meg. A programban felhasználjuk a már meglevő szellemi és fiziaki infrastruktúrát, az Euragro, és a most már nagy projektek beruházási és finanszirozási kérdéseit menedzselő FuturAgro magyar-luxemburgi vegyes vállalt külföldi kapcsolatrendszerét.

Az Euragro 2003-tól a Magyar Agroturizmus Konzorcium koordinátora, egyúttal Magyarország képviselője az amszterdami székhelyű Rural Tourism International szervezetben. 2004-ben az Euragro képviselte Magyarországot egy EU projektben, amelynek a célja regionális turisztikai képzési mintaterület létrehozása volt. 2005-ben két EU finanszirozású nyertes Leonardo da Vinci projektben vesz részt, az egyikben osztrák, a másikban cseh gesztorral, mindkettő szorosan kapcsolódik a vidékfejlesztéshez és a LEADER programban követett fejlesztési elvekhez. 2003-tól francia és olasz LEADER programokkal létesitett kapcsolatot, készülve a hazai LEADER programban való részvételre.

Az Euragro 2004-ben ENSZ tenderen nyert el két agrár- és vidékfejlesztési szakképzést, amelynek során a Török Köztársaság 24 szakemberének a magyarországi vidékfejlesztési tanulmányait bonyolitotta le. Jelenleg az Euragro késziti a török agrárminisztérium EU csatlakozási képzési előtanulmányát.

Az Euragro, az Agroservice Csoporttal, valamint Kozárd településsel közösen meghivást kapott a 2005. évi OMÉK FVM Vidékfejlesztési központi kiállitáson való részvételre, s ennek keretében kerül bemutatásta a Térségformáló Agrárfejlesztés az Új Magyar Vidékért cimű program, amely az OMÉK nyitónapján, valamint az augusztus 28-i Magyar Vidék Napján szerepel majd.

Az Euragro által képviselt cégcsoport és annak kiváló együttműködése Kozárddal kiemelten alkalmassá teszi a LEADER+ gesztori szerep önálló, vagy a Kozárd településsel közösen való ellátására. A kozárdi Farmközpontban minden helyi és nemzetközi kapcsolatra alkalmas irodaház, 1997. óta működő agrár- és vidékfejlesztési, turisztikai internet portál, s már jelenleg is vidékfejlesztési feladatokon dolgozó, a magyaron túl angol, francia, német, olasz, orosz, holland nyelven beszélő, közöttük több évtizedes nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember található.

Az Euragro és Kozárd LEADER+ filozófiája a Dél-Cserháti Akciócsoportban résztvevő települések és az ott élő lakosság szellemi mobilizálására, a települések legégetőbb teendőinek feltárására, a vidéki jövedelemszerzés kiterjesztésére, az infrastruktúrális alapellátás javitására irányul.

 

 

 

Visitor No.:

 

 

asban200.gif (13991 bytes)

AgroTourism Home

AgriTours to Hungary

AgriMarket

AgroForum

E-mail

nav_farm_hirek_thr.gif (3515 bytes)

Home International Pages Hungarian Pages


Copyright © 2005 by EurAgro Ltd., Hungary * All rights reserved.