Március elejéig az országban összesen 5609 igénylôlap érkezett a megyei földművelésügyi hivatalokhoz családi gazdaságok nyilvántartásba vételére, és eddig 3601 határozatot hoztak, elfogadva a jelentkezést - nyilatkozta Fodor Balázs, az FVM helyettes államtitkára. Lapunk kérdésére kifejtette, hogy hetente 1500-2000 jelentkezést vesznek nyilvántartásba. Fodor nem tartotta kizártnak, hogy a családi gazdaságok száma elérheti vagy akár meg is haladhatja a tízezret. Elismerte, hogy az eredeti elképzelésekben szereplô 5-7 ezer családi gazdasággal számoló elképzelések alapján elkülönített tízmilliárd forintos többlettámogatási keret elégtelennek bizonyulhat, de az agrártárca korábban is rugalmasan átcsoportosított pénzeszközöket a fontosabb célokra. Emlékeztetett arra, hogy tavaly a gépvásárlási támogatásokra szánt 16,9 milliárd forint helyett 26 milliárdra pályázhattak a gazdák. A helyettes államtitkár szerint jelentôsen bôvülhetnek a pénzforrások a II. fél évétôl, amikor két év után végre pályázni lehet 9,5 milliárdra. A családi gazdaságokról szóló rendeletek és az idei agrártámogatásokról tartott a szaktárca agrárfórumokat. A minisztérium különbözô rendű és rangú vezetô munkatársai 2002. január 18. és február 22. között 166, az FM-hivatalok szakemberei 353, míg a falugazdászok 2533 elôadást tartottak 144 ezer 247 gazda elôtt. A Népszava érdeklôdésére a helyettes államtitkár azt válaszolta, hogy még nem ért véget az elôadás-sorozat, ezért nem tudja megmondani, mennyibe került a szaktárca vezetô munkatársainak utaztatása és a háromezernél is több fórum szervezése, de annyit megelôlegezett, hogy nem lesz horribilis összeg. Berczi Norbert, az FVM helyettes államtitkára a szövetkezeti külsô üzletrészek tulajdonosainak kártalanításáról tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy hétfôtôl ajánlhatják fel az államnak megvételre a felszámolás, végelszámolás és csôdeljárás alatt álló szövetkezetekben lévô külsô üzletrésztulajdonukat az érintettek. Berczi úgy vélte, ez a kártalanítási folyamat 36-38 milliárd forintjába kerülhet a költségvetésnek. A helyettes államtitkár megjegyezte, csak azok számíthatnak üzletrészük megvásárlására, akiknek a szövetkezetét még nem törölték a cégbírósági nyilvántartásból. A felszámolás, végelszámolás és csôdeljárás alatt álló szövetkezetek külsôüzletrész-tulajdonosai május 31-ig élhetnek eladási ajánlatukkal. Egy, a felszámolás, végelszámolás vagy csôdeljárás alatt álló szövetkezetek külsô üzletrészei felvásárlásának gazdaságosságát firtató kérdésre a helyettes államtitkár azt válaszolta, hogy a felvásárlás üzleti alapon történik, és ezek az eljárások nem járnak feltétlenül a szövetkezetek megszűnésével. Szövetkezeti külsô üzletrészek felvásárlására a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Üzletrész-hasznosító Kft.-je 24-26 milliárd forintot költött 2001-ben és 2002 elsô két hónapjában. Az FM-hivataloknak a szövetkezeti külsô üzletrészek felvásárlásával kapcsolatos költségei 1,7 milliárd forintot emésztettek fel. A szakember becslése szerint a nyugdíjasok üzletrész-eladási ajánlatainak száma elérheti a tízezres nagyságrendet. Ebben az évben 4,5 milliárdot fizettek ki. (Nepszava, 2002. marc. 6.)